A növényi mikrobiom

Diavitas Életmód Program logó
2018 február 18. Diavitas Magazin

Ahogy a bélben lévő mikroorganizmusok meghatározzák az egyén egészségét és magatartását, úgy a növényeket körülvevő baktériumkultúra is meghatározó számukra. A Torontoi Mississagua Egyetem (UTM) kutatói kísérleteikkel rámutattak, hogy azok a növények, amelyek képesek voltak a megfelelő mikroorganizmusok megtelepítésére, sokkal jobban bírták a szárazságot, mint baktériumközeg-mentes társaik.
A növényi gyökérzet mikrobiológiája, a növényi eredetű mikroorganizmusok egyedülálló közösséget jelölnek. A gyökérmikrobiom – hasonlóan az állatfajok bélmikrobiomjához – a növény és a világ közötti kapcsolatot jelenti. A gyökérmikrobiom felelős olyan fontos funkciókért, mint az egyedfejlődés, a tápanyag-előkészítés és tápanyagfelvétel.
Connor Fitzpatrick, az UTM kutatója 30 fajta növényt és a hozzájuk kapcsolódó mikrobiom-kultúrát vizsgálva rámutatott a különböző gazdanövényfajok mikrobiologiája közötti hasonlóságokra és különbségekre, és vizsgálta többek közt az aszályrezisztenciát alakító faktorokat, illetve a gyökérmikrobákat alakító evolúciós folyamatokat.
Fitzpatrick tanulmánya (PNAS link) segíthet a növénytermesztőknek abban, hogy a gazdálkodók aszályos időszakokban és kimerített talajviszonyok között is magasabb termésátlagot érjenek el. A kutatások ugyanis rávilágítottak arra, hogy bizonyos baktériumtörzsek jelenléte meghatározó a szárazságtűrés tekintetében. Az Aktinobakteria baktériumtörzs megtelepedése például megkönnyítette az aszályos időszakok átvészelését.
A vetésforgó alkalmazására utalva, Fitzpatrick vizsgálta a növény-talaj kapcsolatot, és kimutatta, hogy minél hasonlóbb a növénygyökérzet mikrobiomjának összetétele az ugyanabban a talajban nevelt előző generációs növény gyökérzetén lévő mikrobiom-összetételhez, annál inkább károsodik a második generációs ültetvény.
„Gyakorlatilag meg kell értenünk, hogyan kezeljük a sresszes környezetünket, növényeinket és azok közegét a megváltozó klíma és a kórokozók növekedésével környezetünket .”

Forrás: Proceedings of the National Academy of Sciences, University of Toronto Mississagua