Vajon biztosan jó alternatívák a diétás üdítők diabétesz esetén?

Diavitas Életmód Program logó
2020 január 10. Diavitas Magazin

Az már köztudott, hogy a kiegyensúlyozott táplálkozás keretén belül a nagy mennyiségű és gyakori cukros üdítő fogyasztás nem javasolt, sőt bizonyos kórképek esetén kifejezetten kerülendő, mint például a diabétesz bármely típusában. Napjainkban viszont egyre szélesebb a választéka a cukortartalmú üdítőket helyettesítő diétás (mesterséges édesítőszerrel édesített) alternatíváknak. Ezek egészségre gyakorolt hatása többször különböző kutatások középpontjába került az elmúlt években.

A hagyományos, illetve cukormentes üdítők fogyasztásának hatását vizsgálták diabéteszes retinopáthia (diabetic retinopathy =DR), és diabéteszes makulaödéma (diabetic macular oedema=DME) kapcsán. A kutatás a Clinical and Experimental Ophthalmology szaklapban jelent meg 2018-ban. A klinikai keresztmetszeti vizsgálatot felnőtt betegeken végezték, akiket három főbb csoportra bontottak a kutatók. Az egyik csoportot olyan személyek alkották, akik egyáltalán nem fogyasztottak diétás üdítőket (keveseb, mint heti egy doboz), a másik csoportban mérsékelt fogyasztás volt jellemző; 1-4 doboz/hét (1 doboz 375 ml), a harmadik csoportban pedig azok a páciensek voltak, akik hetente 4-nél több doboz/üveg diétás üdítőt fogyasztottak, tehát körülbelül 1,5 litert. A kutatás 2009 és 2010 között zajlott, 609 fő bevonásával. A résztvevők száma megoszlott az I-es (n=73) és II-es típusú (n=510) cukorbetegek között, illetve voltak olyan alanyok (n=26), akinek ismeretlen volt diabéteszük típusa. A vizsgálatba bevont személyek átlagéletkora 64,6 év volt. A betegek többek között demográfiai adatokra, életmódra, és egészségi állapotra irányuló kérdőívet töltöttek ki. A többváltozós modellben számos tényezőt figyelembe vettek, mint például az életkort, a nemet, az iskolázottsági szintet, a dohányzást, az alkoholfogyasztást, a teljes energiabevitelt, a HbA1c szintet, a diabétesz feltételezhető fennállásának időtartamát, a BMI-t, az antihipertenzív kezelést, a hiperlipidémia esetleges jelenlétét, az inzulin használatát, továbbá a retinopátia súlyosságát is. Az üdítőfogyasztás gyakoriságát a Food Frequency Questionnaire (FFQ) segítségével mérték fel, ahol többféle gyakoriságot megjelölő kategóriát adtak meg, majd ebből határozták meg a kutatók az előbb említett három csoport fogyasztási gyakoriságot (<1; 1-4; >4). Az FFQ segítségével megkérdezték a vizsgálatban résztvevőket, hogy az elmúlt 12 hónapban milyen gyakran fogyasztottak hagyományos cukortartalmú üdítőket, illetve alacsony energiatartalmú üdítőket.

A teljes mintából 285 fő szokott valamilyen gyakorisággal cukormentes üdítőket fogyasztani. Az utóbbi csoportból 90 fő hetente 4 doboznál több diétás üdítőt fogyaszt. 127 fő esetében nem volt visszamenőleg információ az üdítőfogyasztási szokásairól.
Az eredményeket tekintve, a nagyon gyakori (>4 doboz/kb.1,5 l/hét) diétás üdítő fogyasztás esetén, több mint kétszeres kockázata lehet a PDR (proliferative diabetic retinopathy) kialakulásának, a vizsgált alanyok esetében. Természetesen az itt is igaz, hogy további longitudniális vizsgálatok szükségesek még ebben a témakörben.

Forrás: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/ceo.13154